TRİBOLOJİ

Sınırsal Sürtünme

Cisimlerin statik (durağan) durumlarından, aralarında ayırıcı bir filim tabakası olmadan karşılıklı hareket haline geçmesi neticesinde oluşur. Aşınmaların en yüksek olduğu sürtünme şeklidir. Buna en güzel örnek, içten patlamalı motorların ilk çalıştırılması esnasında piston/segman ve silindirin sürtünmesi gösterilebilir.

Karışık sürtünme

Cisimlerin hareketi esnasında aralarında kısmen ayırıcı/yağlayıcı bir filimin bulunması durumunda oluşan sürtünme şeklidir. Karışık sürtünme aşınmaların orta derece olduğu sürtünme şeklidir.

Hidrodinamik sürtünme

Birbiri üzerinden kayan cisimlerin aralarında ayırıcı bir filim/yağ/sıvı tabakası bulunması durumunda oluşan sürtünme şeklidir. Hidrodinamik sürtünme aşınmaların en az olduğu sürtünme şeklidir.