TRİBOLOJİ

Sıvı yağlama müstahzarları

Yağlama müstahzarları, baz yağların içine çeşitli katkıların karıştırtılmasıyla üretilirler.
Uygulama yerlerine göre değişiklik göstermekle birlikte bu katkılar genel olarak aşağıda verilmiştir.