TRİBOLOJİ

Viskozite / Akışmazlık

Viskozite sıvıların akmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Viskozitenin çeşitli ölçüm metotları olmasına karşın Kinematik viskozite ve Dinamik viskozite olmak üzere iki şekilde değerlendirilir. Kinematik viskozitenin birimi cSt (centistok),Dinamik viskozitenin birimi ise Pa-s (Pascal –Saniye).

Yağların sınıflandırılmasında Kinematik viskozite değerleri kullanılır. Yağın viskozite derecesi yağlamadaki en önemli unsurlardan biridir. Su, benzin gibi kolay akan sıvıların viskozitesi düşük, bal gibi zor akan sıvıların viskozitesi yüksek olarak değerlendirilir.

Bir yağın viskozitesi, sıcaklık ve basınca bağlı olarak değişiklik gösterir. Sıcaklık arttıkça yağın viskozitesi azalır, sıcaklık azaldıkça viskozitesi artar. Genel prensip olarak; az yük ve yüksek devirlerde düşük viskoziteli yağlar, ağır yük ve düşük devirlerde ise yüksek viskoziteli yağlar kullanılır.