TRİBOLOJİ

Viskozite sınıflandırması

Yağlar viskozite değerlerine ve kullanım yerlerine göre sınıflandırılırlar. En yaygın olanı ISO (International Standardization Organisation) sınıflandırılması olup bunda yağların 40°C'deki viskoziteleri esas alınır ve ISOVG olarak ifade edilir. Otomotiv motor ve dişli yağları, SAE (Society of Automotive Engineers), çok yaygın olmamakla birlikte sanayi dişli yağları ise AGMA (American Gear Manufacturers Association) olarak sınıflandırılırlar.