TRİBOLOJİ

Kaygan laklar ve kuru film yağlayıcılar

Bu guruptaki yağlayıcılar çözücüde çözünmüş organik veya anorganik bağlayıcı reçinelerin kuru film yağlayıcılar ile birleştirilmesi suretiyle imal edilirler. İiçindeki çözücülerin uçması neticesinde yüzeye mükemmel şekilde yapışarak, kuru bir yağlama filimi oluşturular. Bu yağlama tabakası yüksek basınçlara dayanıklıdır ve tozların yapışmasına engel teşkil eder. Kaygan Laklar ve kuru filim yağlayıcılar, çözücüler, bağlayıcılar, katı yağlayıcılar ve katkılar olmak üzere dört ana gruptan oluşur.