TRİBOLOJİ

Gresler

Katı maddelerle kalınlaştırılmış yağa gres denir. Gresler sabunlu ve sabunsuz olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Sıvı yağlarla yağlamanın mümkün olmadığı ve soğutma işlevinin çok önem arz etmediği yerlerde yağlama maddesi olarak gres türü yağlar kullanılır.
Sabunlu greslerde kalınlaştırıcı olarak metal sabunları, sabunsuz greslerde ise organik veya anorganik tozlar kullanılır.
Gresler üç ana gruptan oluşur, Baz yağlar, Kalınlaştırıcılar ve Katkılar.