TRİBOLOJİ

Çok kısa bir anlatımla sürtünme, aşınma ve yağlama konularını içeren bilim dalının adıdır. Tribolojinin içerdiği konular bu üç ana başlıkla sınırlı olmayıp, malzeme yapısı, yüzey sertliği, yüzey pürüzlüğü gibi daha birçok konu da bu bilim dalının sınırları içindedir.

Bilindiği gibi bugün yüzlerce yağ çeşidi mevcuttur. Bunların her biri uygulama yerleri ve şartlarına göre tasarlanmıştır, bu nedenle yağlardan iyi verim alınabilmesi için uygun yağ seçimi çok önemlidir. Yağ seçimini yapabilmek için yağlarla ilgili bazı bilgilerin bilinmesi şarttır.

Yağlamanın birçok temel işlevleri vardır. Ana başlıklarla bunlar:

  • 1-Sürtünmeyi azaltmak
  • 2-Aşınmayı azaltmak
  • 3-Isı iletimini sağlamak
  • 4-Dış etkenlerden koruyuculuk yapmak
  • 5-İşletme ekonomisi sağlamak