TRİBOLOJİ

Consıstency (Kıvam)

Gres yağlarının kıvamı (katılığı veya yumuşaklığı) yağlamada, sıvı yağlardaki viskozite derecesi gibi büyük önem arz eder.Greslerin kıvamı, gresin içine belirli yükseklikten bırakılan ters bir koni vasıtasıyla ölçülür.Ölçümde çıkan değer mm olup bunun 10 ile çarpılması gresin penetrasyon derecesini gösterir.Gres yağları penetrasyon rakamları esas alınarak NLGI ( National Lubricating Grease Instutute ) sınıflandırılması yapılır.

Greslerin penetrasyon derecelerine göre NLGI sınıflandırılması: