TRİBOLOJİ

Sıvı yağlar

Yağlar orijinlerine göre doğal ve yapay (sentetik) yağlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Doğal yağlar ise, madeni yağlar (petrol yağları), bitkisel ve hayvansal yağlar olmak üzere üç ana gruba ayrılırlar. Sentetik yağlar kimyasal reaksiyonlarla elde edilirler ve Sentetik hidrokarbonlar, Silikonlar, Esterler, Glikoller, gibi birçok türleri vardır.