MOLY - FG 1045

Gıda Onaylı Hidrolik Yağı

MOLY® FG 1045 Sentetik hidrokarbon esaslı USDA H1 normlarına uygun, NSF sertifikalı hidrolik sistem yağıdır. Gıda, ilaç, içecek ve sağlık ile ilgili üretimde kullanılan hidrolik sistem ve makine parçalarının yağlanmasında kullanılmak üzere formüle edilmiştir. Yüksek sıcaklığa ve oksidasyona dayanımları mükemmeldir. Viskozite indeksi yüksek olup sıcaklık değişimlerinde viskozitesi az değişime uğrar. Sistemde akışı önleyici artık ve vernikleşmeleri azaltır.