ANDEROL - C-NRT Plus 100 FG

Gıda Onaylı, H1, İnert, Vakum Pompası Yağı

Özellikle reaktif gazların bulunduğu vakum pompalarının yağlanması için tasarlanmış inert özellikli sentetik esaslı yağdır.Aynı zamanda diğer döner ekipmanların yağlanmasında da kullanılabilir. ANDEROL C-NRT Plus FG 100 yağı vakum pompalarında aşağıdaki gazlar için kullanılır.

Hava/Butadien/Karbon Monoksit/Fırın gazı/Karbon Dioksit ( Kuru )/Etilen/Helyum/Hidrojen/Florür Gazları /Kuru Hidrojen Sülfür /Doğal Gaz /Metan /Azot /Propan /Sentetik Gaz /Biyogaz /Kükürt Hegzaflorür