HİZMETLER

LABORATUVAR HİZMETLERİ

Laboratuvarımızda yapılan tüm testler dünyada kabul gören

ASTM (American Society for Testing and Materials)

standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Şeker Makina Kimya olarak firmamızda bulunan tam techizatlı ve modern cihazlarla donatılmış laboratuvarımızda kalite kontrol ve ar-ge çalışmalarımızı yürütmenin yanı sıra müşterilerimize analiz imkanı sunmaktayız. Yağlar, gresler ve diğer müstahzar ürünler ile ilgili tüm analiz ve kalite kontrol faaliyetlerimizi büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmekteyiz.

Laboratuvarımızda ayrıca konusunda deneyimli teknik personelimizin yürüttüğü ar-ge çalışmalarıyla müşterilerimizin gereksinimlerine uygun ürün formulasyonları yapmaktayız.

LABORATUVARIMIZDA YAPILAN ANALİZLER

TEST TÜRÜ TEST METODU
Penetrasyon tayini ASTM D 217-02
Alevlenme noktası tayını - Açık kap ASTM D 92
Parlama noktası tayini - Kapalı kap ASTM D 93
Asit ve baz numarası tayini ASTM D 974
Kinematik viskozite tayini ASTM D 445
Dinamik viskozite tayini ASTM D 7042
Yoğunluk tayini ASTM D 1250
Konradson karbon atığı tayini ASTM D 189
Damlama noktası tayini ASTM D 132
Net yağlarda su tayini, Karl-Fischer
Su sertliği tayini
Mikroorganizma tayini (bakteri, mantar, maya)
Emülsiyon yağlarda konsantrasyon tayini (titrasyon,refraktometre)
Emülsiyon yağlarda yabancı yağ tayini
Korozyon testi
İletkenlik ölçümü
pH ölçümü DIN 51 390
Yabancı katı partikul tayini ISO 4406
FT-IR grafisi ile analiz